• Obľúbené syrové výrobky
    priamo z Liptova
    Korbáče, tyčinky, nite, syry a parenice, žinčica, bryndza, maslo, syrové torty...
  • V ponuke už aj
    syrové torty

Predstavenie Liptova

Už od roku 1992 udržiavame a rozvíjame výrobu tradičných slovenských špecialít z kravského i ovčieho syra.
Zaručená kvalita a výnimočná chuť je výsledkom tradície výrobných postupov našich predkov.

Chov oviec je tradičným spôsobom hospodárenia vo všetkých horských a podhorských oblastiach Slovenska.
Na Liptove je tento spôsob obzvlášť špecifický, lebo si zachoval pôvodné postupy s množstvom existujúcich salašov v tomto regióne.

Legújabb termékek